Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Tid och Doft. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

BESTÄLLNING

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Tid och Doft lider ekonomisk skada, polisanmäls. Tid och Doft friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Tid och Dofts sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

BETALNING

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Om priset är under 500:- tillkommer en frakt kostnad på 50:-   eller om man beställer till utlandet tillkommer det en avgift på 100-400:- beroende vilket land man vill beställa till..Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Tid och Doft reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Tid och Doft att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

BETALNING MOT FAKTURA

Genom vårt samarbete med Resurs Bank  kan vi erbjuda privatpersoner att handla mot faktura.  Betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad eller utebliven betalning utgår påminnelseavgift om f.n 50 kr samt dröjsmålsränta med 24 % per år.

DELA UPP BETALNINGEN

Genom vårt samarbete med Resurs bank kan du delbetala ditt köp. Du väljer själv hur stort köputrymme du vill ha (mellan 2 000-80 000 kr). Ditt köputrymme läggs upp på ett konto hos Resurs Bank . I kassan väljer du betalningsalternativet delbetalning och hur många månader du vill dela upp betalningen på. När du sedan bekräftar ditt köp och din ansökan om delbetalning, gör Resurs Bank  en sedvanlig kreditprövning. Du får besked direkt om din ansökan har godkänts, därefter slutför du köpet. Du kan när som helst välja att slutbetala utan extra kostnad. Har du en gång delbetalat en vara hos Handelsbanken Finans kan du använda dig av samma konto och behöver inte genomgå en ny kreditprövning. Och är ditt köputrymme för litet ansöker du enkelt om en höjning – du får svar direkt.

ÄGANDESRÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir Tid och Dofts egendom tills dess full betalning erlagts.

GARANTI OCH REKLAMATIONSRÄTT

Tid och Doft säljer alla klockor med 2 års garanti och det är generalagenterna för respektive märke som sköter om vad som går på garanti och inte.  Garantier gäller i Sverige.

På klockor av ett värde över 1000:-  ingår även en all risk försäkring från Solid. Om du har har några frågor angående försäkringen kan du ringa Solid på 0771-113 113

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, det vill säga fel som fanns i produkten vid leverans. Dessa fabrikationsfel skall konstateras av generalagenten, varpå du som kund får en fri reparation,. I fall som produktgarantin inte täcker felet kontaktas du som kund med ett kostnadsförslag. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion eller utseende.

Vid garantiärenden ansvarar du som kund för att varan når oss. Vi står för frakten tillbaka till kunden såvida produktgarantin täcker felet.

För information om dina rättigheter gällande reklamation besök gärna Konsumentverkets hemsida, snabblänken hittar du här

ÅNGERRÄTT

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Tid och Doft. Returfrakten bekostas av kunden.

FORCE MAJEURE

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Tid och Dofts kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Tid och Doft befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

ÖVRIGT

Tid och Doft förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Tid och Doft rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Tid och Doft skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt