Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Tid och Doft. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

BESTÄLLNING

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Tid och Doft lider ekonomisk skada, polisanmäls. Tid och Doft friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Tid och Dofts sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

BETALNING

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Om priset är under 500:- tillkommer en frakt kostnad på 50:-   eller om man beställer till utlandet tillkommer det en avgift på 100-400:- beroende vilket land man vill beställa till..Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Tid och Doft reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Tid och Doft att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

BETALNING MOT FAKTURA

Genom vårt samarbete med Resurs Bank  kan vi erbjuda privatpersoner att handla mot faktura.  Betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad eller utebliven betalning utgår påminnelseavgift om f.n 50 kr samt dröjsmålsränta med 24 % per år.

DELA UPP BETALNINGEN

Genom vårt samarbete med Resurs bank kan du delbetala ditt köp. Du väljer själv hur stort köputrymme du vill ha (mellan 2 000-80 000 kr). Ditt köputrymme läggs upp på ett konto hos Resurs Bank . I kassan väljer du betalningsalternativet delbetalning och hur många månader du vill dela upp betalningen på. När du sedan bekräftar ditt köp och din ansökan om delbetalning, gör Resurs Bank  en sedvanlig kreditprövning. Du får besked direkt om din ansökan har godkänts, därefter slutför du köpet. Du kan när som helst välja att slutbetala utan extra kostnad. Har du en gång delbetalat en vara hos Handelsbanken Finans kan du använda dig av samma konto och behöver inte genomgå en ny kreditprövning. Och är ditt köputrymme för litet ansöker du enkelt om en höjning – du får svar direkt.

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING

Beställningar mottagna före kl. 13.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 2-7 arbetsdagar beroende på om varan finns i lager eller inte. Fraktkostnaden för beställningar inom Sverige är 50:-. För beställningar som uppnår ett värde av 500:- eller mer så är fraktkostnaden gratis. Frakten till Norge och Danmark är 100 Frakten  till övriga länder är 200:-, oavsett värde på beställningen. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. Leverans sker per post via DHL eller i enskilda fall Posten. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Tid och Dofts köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Tid och Doft antigen per e-post eller fax. Outhämtade beställningar kommer att debiteras med 300:-.

ÄGANDESRÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir Tid och Dofts egendom tills dess full betalning erlagts.

ANSVAR FÖR FEL

Tid och Dofts ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Tid och Doft bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

SÄKERHET OCH SEKRETESS

I samband med kundens registrering och beställning godkänner kunden att Tid och Doft lagrar och använder kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot kunden. Tid och Doft dokumenterar även viss kommunikation som Tid och Doft har med kunden via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som kunden förväntar sig av Tid och Doft.

Tid och Doft kommer inte att lämna ut kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort. Tid och Doft hanterar aldrig Kundens kortuppgifter.

GARANTI OCH REKLAMATIONSRÄTT

Tid och Doft säljer alla klockor med 2 års garanti och det är generalagenterna för respektive märke som sköter om vad som går på garanti och inte.  Garantier gäller i Sverige.

På klockor av ett värde över 1000:-  ingår även en all risk försäkring från Solid….om du har har några frågor angående försäkringen kan du ringa Solid på 0771-113 113

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, det vill säga fel som fanns i produkten vid leverans. Dessa fabrikationsfel skall konstateras av generalagenten, varpå du som kund får en fri reparation,. I fall som produktgarantin inte täcker felet kontaktas du som kund med ett kostnadsförslag. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion eller utseende.

Vid garantiärenden ansvarar du som kund för att varan når oss. Vi står för frakten tillbaka till kunden såvida produktgarantin täcker felet.

ÅNGERRÄTT

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Tid och Doft. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall Tid och Doft kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Tid och Doft, debiteras en avgift om 300 kr för att täcka Tid och Dofts kostnader för transport och administration.

TRANSPORTSKADAT GODS

Om en vara från Tid och Doft skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

FORCE MAJEURE

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Tid och Dofts kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Tid och Doft befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

ÖVRIGT

Tid och Doft förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Tid och Doft rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Tid och Doft skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt